Egy csapatban?!- avagy hogyan valósul meg a sajátos nevelési igényű gyermekek segítése az óvodákban?

Dátum
Szerzők
Nagy, Mariann
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom első részében eddigi tapasztalataim alapján bemutatom, hogy milyen társadalmi változások hatására alakult ki a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelését, oktatását illetően az inklúzív szemlélet. Az integráció és inklúzió fogalmakat definiálom illetve külön hangsúlyt fektetek a kettő közötti jelentős különbségre, továbbá as sajátos nevelési igénynek mint fogalomnak a jelentését és kialakulását is ismertetem. Külön említést teszek az esélyegyenlőség és méltányosság fontosságáról.
Leírás
Kulcsszavak
sajátos nevelési igény, inklúzió, integrált nevelés
Forrás