A Conway-féle életjáték implementációja és analízise háromszög- illetve hatszögrácson

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Conway-féle életjáték egy matematikai modell, amely egy specifikus szabályrendszert - egyszerű szabályok halmazát - alkalmaz egy változó környezet szimulálásához. Ez a környezet sejtrácsként reprezentálható. Az eredeti implementációban Conway négyzetrácsot használt, melyben minden négyzet egy sejtnek felel meg. Azonban ebben a dolgozatban az eredetitől eltérő két másik implementációt vizsgálunk: hatszögrács és háromszögrács változatokat. A különböző változatok nem csak a sejtek alakjában - és így a rács felépítésében - különböznek egymástól, hanem a sejtek szomszédjainak mennyiségében is. Tehát, míg négyzetrácson egy sejtnek 8 szomszédja van, addig hatszögrácson 6 és háromszögrácson 12. A dolgozat bevezetést nyújt az életjáték alapvető fogalmaiba, valamint magyarázatot tartalmaz a szimulációk működéséről. Saját eredményeinket két részben fogalmaztuk meg, hogy elkülönítsük a hatszögrácson történő viselkedést a háromszögrács változattól. Egy ilyen fejezet tartalmazza a különböző szabályrendszerek leírását, azt hogy milyen viselkedést produkálnak az egyes szabályrendszerek, a szimulációk analízise után összefoglalt statisztikai adatokat, valamint azokat a kialakuló struktúrákat, amelyek relevánsak a kutatás szempontjából.

Leírás
Kulcsszavak
sejtautomata, életjáték
Forrás