A kritikus gondolkodás fejlesztése a kémia tanításban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a kritikai gondolkodás kémia tankönyvekben való megjelenését vizsgáltam a 9. évfolyamon használt OFI tankönyveken keresztül. Szakdolgozatom témaválasztását indokolta a kritikai gondolkodás fejlesztésének fontossága, melynek szerepe a 21. században kiemelkedő. Napjainkban rengeteg információt találhatunk és a kritikai gondolkodás használatával lehetőségünk nyílik szelektálni a releváns és megbízható forrásokat, amely az áltudományok terjedésének megállításához is hozzájárulhat. Bemutatásra került a kritikai gondolkodás oktatásban betöltött szerepe. A kritikai gondolkodás fejlesztésére leggyakrabban alkalmazott tanári módszerek a kémia tanításában. Ezen módszerek között megjelenik a vita, mint az érvelés fejlesztésére alkalmazott egyik leggyakoribb módszer,illetve a forráselemzés és problémafelvetés. Továbbá a közoktatásban alkalmazott OFI tankönyvekben megtalálható feladatokon és a tankönyvi egységeken keresztül szemléltetem a kritikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségét.

Leírás
Kulcsszavak
kritikus gonolkodás, kémia tanítása, tankönyvelemzés, közoktatás, OFI tankönyv, érvelés
Forrás