Az ókori Kelet tanítása a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok kilencedik évfolyamában

Dátum
Szerzők
Szabó, József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban egy, a tanítási gyakorlatom alatt feldolgozott és megtanított témakört, az ókori Kelet tanítását elemzem. Az elemzés során először megvizsgálom, hogy az egyes pedagógiai dokumentumok (Nemzeti Alaptanterv, Kerettanterv, Érettségi követelmények) milyen elvárásokat támasztanak a történelem tanításával kapcsolatban és milyen formában képzelik el az ókori Kelet tanítását. Itt bemutatom azt is, hogy a gyakorlat során hogyan teljesítettem a dokumentumok által megfogalmazott követelményeket. Ezután a leggyakrabban használt tankönyveket vizsgálom meg általánosságban és az ókori Kelet kapcsán is. A dolgozat második felében az ókori Kelet tanításának megvalósulását mutatom be. Itt kitérek többek között a tananyag felosztására, a szemléltetésre, a tudás elmélyítésére, az ellenőrzésre, számonkérésre, de szót ejtek a tanítási gyakorlat alatt végzett, az alsóbb éves hallgatókat segítő tevékenységemről is.
Leírás
Kulcsszavak
történelem, ókori Kelet,
Forrás