A Puszták népének középiskolai taníthatósága irodalomelméleti nézőpontok bevonásával

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban Illyés Gyula Puszták népe című művének irodalomelméleti nézőpontok bevonásával történő elemzését végzem el. A pályakép (és nem az életrajz!) rövid ismertetését követően a népi írók mozgalmát ismertetem, annak kialakulását, programját és fórumait; majd a szociográfia műfaji sajátosságait és a művek tipizálását végzem el. Az elemzés során a műből vett idézetek és irodalomelméleti és szociográfiai szakmunkák segítségével két kiemelt szempontot (a szegénység ábrázolását és az idegenségtapasztalatot) vizsgálok meg.

Leírás
Kulcsszavak
irodalomelmélet, népi írók, szociográfia, Illyés Gyula
Forrás