SETTLEMENT AND SCHOOL: LOCAL EXPERIENCES OF AN INTEGRATION PROGRAM - CASE STUDY TELEP ÉS ISKOLA : EGY INTEGRÁCIÓS PROGRAM LOKÁLIS TAPASZTALATAI – ESETTANULMÁNY

Dátum
Szerzők
Kocsis, Péter Csaba
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
Efforts to eradicate Roma settlements in Hungary the EFOP-1.6.2 project provided resources for small settlements for the resolution and elimination of segregated life situations in the 2013-2020 EU programming period. The program provides opportunities for local needs-based developments through a complex intervention system in the settlements. One of the keys to the success of the programs may be the development and operation of local collaborations. In the study, we examined how previous educational integration practices related to the segregation program in a settlement.
A roma telepek felszámolására a 2013-2020-as európai uniós programozási időszakban a kistelepülések számára az EFOP-1.6.2. program biztosított forrásokat a szeregált élethelyzetek oldására, megszüntetésére. A program a településeken komplex beavatkozási rendszer által ad lehetőséget a helyi szükséglet-alapú fejlesztésekre. A programok sikerének egyik kulcsa a helyi együttműködések kialakítása és működtetése lehet. A tanulmányban egy település gyakorlatán keresztül azt vizsgáltuk, hogy a korábbi oktatási integrációs gyakorlatok milyen módon kapcsolódtak a szegregátumot célzó programhoz.
Kulcsszavak
Roma integration, Roma-settlement programs, interprofessional cooperation, roma integráció, telepes programok, interprofesszionális együttműködés
Forrás