Eltérő fejlődési ütemű gyermekek fejlesztése, különös tekintettel az anyanyelv-elsajátítás folyamatára

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat témája eltérő fejlődési ütemű gyermekek fejlesztése, különös tekintettel az anyanyelvi elsajátítás folyamatára. A témaválasztást indokolja azon társadalmi probléma, hogy manapság a gyermekek anyanyelvi tudása elmarad az életkoruknak megfelelő szinttől. A szakdolgozat célja, megismerni a 0-3 éves korosztály beszédfejlődésének folyamatát, a fejlődést befolyásoló tényezőket, az átlagos ütemű fejlődéstől való eltérés okait, a fejlesztés lehetőségeinek segítő módszereit családi - és bölcsődei nevelés során. A kutatás módja kvantitatív, saját összeállítású önkitöltős kérdőív, mely 20 kérdésből áll,13 db zártvégű és 7 db félig nyitott kérdésű. Az első feltételezésnél az eredményekből megállapítható, hogy jelentős különbséget nem találunk a fiúk és a lányok között a vizsgált mintában 6 hónapos kor előtti gőgicsélés és a kimondott első érthető szó tekintetében, így összességében az első feltételezés nem támasztódott alá. A második véleményezésünk megegyezik a kapott eredmény értékével, hiszen azok a gyermekek, akiknek a jobb kezük a dominánsabb magasabb arányban kezdtek el beszélni egyéves korukig, mint egyéves koruk után, míg a balkezüket használóknál ez az arány azonos értéket mutat. A harmadik feltételezésünk bebizonyosodott, miszerint otthoni környezetben gyakoribb a TV, vagy egyéb informatikai eszközökön keresztül közvetített mesenézés, mint a képeskönyvből mesélés. A negyedik hipotézis, amiben úgy véltük, hogy a bölcsődei nevelésbe való bekerülés a gyermekek aktív szókincsének bővülésére rövid időn belül kedvezően hat, alátámasztódott. Feltételezésünk, hogy a szülők úgy gondolják a kisgyermeknevelők a gyermekek gondozása, nevelése során kellő figyelmet fordítanak a gyermekek beszédfejlődésére és különböző módszerek segítségével hozzájárulnak a fejlődéshez, szintén beigazolódott.

Leírás
Kulcsszavak
beszédfejlődés, bölcsődei nevelés, anyanyelvi nevelés, eltérő fejlődés
Forrás