The Linguisti c Analysis of the Literary Portrayal and Translati on of the Black English Vernacular Dialect on the Basis of English – Hungarian Parallel Corpora Az afroamerikai angol dialektus irodalmi ábrázolásának és fordításának nyelvészeti elemzése angol – magyar párhuzamos korpuszok vizsgálatának módszerével

Dátum
Szerzők
Csatlós, Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The paper aims to present the representati on of a literary dialect at the phonological, morphological, lexical, and syntacti c levels on the basis of The Color Purple and The Bluest Eye, two novels writt en by two Afro-American female writers, Alice Walker and Toni Morrison respecti vely. The paper strives to set up a theoreti cal framework for dialect translati on. Finally it evaluates the Hungarian translati ons of the two novels.
A tanulmány célja, hogy bemutassa az irodalmi dialektus ábrázolását fonológiai, morfológiai, lexikai és szintakti kai szinten Alice Walker és Toni Morrison afroamerikai írónők The Color Purple és The Bluest Eye című művei alapján. A tanulmány megpróbálja felállítani a dialektusfordítás elméleti keretét, s értékeli e két regény magyar fordítását.
Kulcsszavak
Black English Vernacular, literary dialect, eye dialect, gender, translati on of literary work, afroamerikai angol, irodalmi dialektus, eye dialect, gender, műfordítás
Forrás
Gyűjtemények