The shift from Office to Customer Oriented Culture: the Case of the Hungarian Post: Liberalizáció és szervezeti változások a postai szektorban Az ügyfélcentrikus szervezeti kultúra fejlesztése: a Magyar Posta példája: Liberalizáció és szervezeti változások a postai szektorban

Dátum
Szerzők
Farkas, Éva
Petrovics, Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The case study is conducted within the framework of organizational change and organization innovation, and examines the changes in knowledge requirements and the alterations caused by the liberalization generated by the Magyar Posta Zrt. The study focuses on the transformation of official attitudes, the make up of the required knowledge and how organizational changes have facilitated the development of a customer-oriented organizational structure. Based on the interviews conducted, the conclusion is that the process of “providing service ex-officio” has not yet been completed, but the employees are increasingly becoming involved in a client-centred approach. On the management level the preservation of the hierarchy and the status quo have more importance than the expression of the new organizational values. Journal of Economic Literature (JEL) classifications: D23, M14
Esettanulmányunk egy szervezeti változásokkal, szervezeti innovációkkal foglalkozó kutatás keretei közé illeszkedik, a tudásigény megváltozását és a postai piac liberalizációja generálta változásokat vizsgálja a Magyar Posta Zrt-nél. A dolgozat elsősorban a hivatali szemlélet átalakulásának folyamatára, valamint az elvárt tudáskészlet összetételének módosulására koncentrál, illetve arra, milyen szervezeti változások segítették elő az ügyfélcentrikus szervezeti kultúra kialakulását. Az interjúk alapján azt mondhatjuk, hogy a „hivatalból szolgáltatóvá válás” folyamata a mai napig nem zárult le, viszont a munkavállalók körébenegyre inkább megfigyelhető az ügyfélcentrikus szemlélet. A vezetői szinteken egyelőre a hierarchia és a status quo megőrzésére több figyelmet fordítanak, mint a szervezeti kultúra új értékeinek képviseletére. Journal of Economic Literature (JEL) kód: D23, M14
Kulcsszavak
szervezeti tanulás, szervezeti kultúra, tacit tudás, szervezeti magatartás, tudásfelhasználás, organizational learning, organizational culture, tacit knowledge, organizational behavior, knowledge utilization
Forrás
Gyűjtemények