Diszkrimináció a munkaerőpiacon - a nemek közötti egyenlőtlenségek

Dátum
Szerzők
Tiba, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban bemutatásra kerül a diszkrimináció általánosságban, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek. A szakirodalmi részben bemutatom a diszkrimináció és a nők munkaerőpiaci helyzete. Kutatásomat primer és szekunder adatok felhasználásával készítettem el, melyben a nők munkaerőpiaci helyzetét vizsgáltam. Szekunder kutatásomban bemutatom a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségeket az oktatás, foglalkoztatás, karrier és kereset tekintetében. Továbbá primer kutatást is végeztem, mellyel megvizsgáltam hogy a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar alap és mesterszakos hallgatói férfi vagy női jelöltet választanának egy ügyvezetői pozíció betöltésére. A kísérletem eredményeiből az is kiderült, hogy a hallgatók döntéseit milyen tényezők befolyásolták, valamint hogy a diszkrimináció szerepet játszott-e a döntésük során.
Leírás
Kulcsszavak
Diszkrimináció, Nők, Férfiak, Egyenlőtlenségek, munkaerőpiac
Forrás