A fermentációs folyamat NIR (Near Infrared) in-line monitorozása, és az erre épülő szabályozás

Dátum
Szerzők
Balla, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban általános ismertetőt nyújtok a fermentációs technológiáról és annak szabályozási lehetőségeiről. Bemutatom a közeli infravörös spektroszkópiát, és az ezáltal létrehozható szabályozás lehetőségét. Továbbá összehasonlítom a feed profil alapján történő adagolást és a NIR szondával mért cukor koncentráció alapján történő szabályozást
Leírás
Kulcsszavak
NIR, fermentáció, in-line
Forrás