A különböző koncentrációban alkalmazott aerogél kompozit hatása bölcsességfog apikális papillájából származó őssejtekre

Dátum
Szerzők
Bohács, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A humán bölcsességfog eredetű őssejtek alkalmazása a regeneratív medicinában számos lehetőséget rejt magában. A fogorvostudomány területén is fejlesztenek olyan biokompatibilis, oszteokonduktív és -induktív anyagokat, melyek új irányt nyithatnak a fogak támasztószöveteinek helyreállításában és az implantációt követő csontosodás felgyorsításában. A szilícium-dioxid alapú aerogél kompozitok ígéretes csontpótló anyagok, mert szilikátion tartalmuk elősegíti a csontszövet regenerációját; mezopórusos szerkezetük ideális a megtapadó sejtek számára és a szomszédos szövetekkel is szabad anyagcserét biztosít; valamint mechanikai tulajdonságaik is kiválóak. Kutatásunk célja ß-trikalcium-foszfátot és hidroxi-apatitot azonos arányban tartalmazó aerogél kompozit sejtdifferenciációt indukáló tulajdonságainak vizsgálata bölcsességfogak apikális papillájából izolált, majd karakterizált őssejteken. Három különböző koncentrációjú (1, 0,1 és 0,01 mg/ml) aerogél kompozittal tenyésztett sejtek proliferációját és életképességét alamarBlue teszttel vizsgáltuk. Az oszteoblaszt irányú differenciációt jelző génexpressziós változásokat qRT-PCR-rel és Western blottal követtük nyomon, illetve alkalikus foszfatáz (ALP) aktivitás mérést is végeztünk. Kapott eredményeink azt mutatták, hogy az 1 mg/ml-es szuszpenzió csökkentette a sejtek proliferációját, a BMP-2 és oszteopontin (OPN) gének expresszióját emelte, azonban az ALP gén expresszióját és aktivitását gátolta. A 0,1 mg/ml-es szuszpenzió kisebb mértékben, de szintén gátolta az ALP gén expresszióját és aktivitását. A sejtek proliferációját és a BMP-2 gén expresszióját nem befolyásolta, de az OPN gén expresszióját emelte. A 0,01 mg/ml-es aerogél szuszpenziónak nem volt kimutatható hatása. Következtetésképpen megállapíthatjuk, hogy in vitro az őssejtekre ugyanaz az anyag különböző koncentrációkban más és más hatással lehet, valamint azt, hogy egyazon koncentráció a különböző csontosodási markereket is különbözőképpen befolyásolhatja. Ezért különösen fontos a lehető legtöbb marker vizsgálata a valós hatás kimutatásához.
Leírás
Kulcsszavak
aerogél, őssejt, bölcsességfog, osteoblast
Forrás