A különböző koncentrációban alkalmazott aerogél kompozit hatása bölcsességfog apikális papillájából származó őssejtekre

dc.contributor.advisorKerényi, Farkas Felicián
dc.contributor.advisordeptDebreceni Egyetem::Fogorvostudományi Karhu_HU
dc.contributor.authorBohács, Judit
dc.contributor.departmentDE--Fogorvostudományi Karhu_HU
dc.contributor.opponentTóth, Ferenc
dc.contributor.opponentPolgár, Zsuzsanna
dc.contributor.opponentdeptDebreceni Egyetem::Fogorvostudományi Karhu_HU
dc.contributor.opponentdeptDebreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2018-06-05T05:54:20Z
dc.date.available2018-06-05T05:54:20Z
dc.date.created2018-03
dc.description.abstractA humán bölcsességfog eredetű őssejtek alkalmazása a regeneratív medicinában számos lehetőséget rejt magában. A fogorvostudomány területén is fejlesztenek olyan biokompatibilis, oszteokonduktív és -induktív anyagokat, melyek új irányt nyithatnak a fogak támasztószöveteinek helyreállításában és az implantációt követő csontosodás felgyorsításában. A szilícium-dioxid alapú aerogél kompozitok ígéretes csontpótló anyagok, mert szilikátion tartalmuk elősegíti a csontszövet regenerációját; mezopórusos szerkezetük ideális a megtapadó sejtek számára és a szomszédos szövetekkel is szabad anyagcserét biztosít; valamint mechanikai tulajdonságaik is kiválóak. Kutatásunk célja ß-trikalcium-foszfátot és hidroxi-apatitot azonos arányban tartalmazó aerogél kompozit sejtdifferenciációt indukáló tulajdonságainak vizsgálata bölcsességfogak apikális papillájából izolált, majd karakterizált őssejteken. Három különböző koncentrációjú (1, 0,1 és 0,01 mg/ml) aerogél kompozittal tenyésztett sejtek proliferációját és életképességét alamarBlue teszttel vizsgáltuk. Az oszteoblaszt irányú differenciációt jelző génexpressziós változásokat qRT-PCR-rel és Western blottal követtük nyomon, illetve alkalikus foszfatáz (ALP) aktivitás mérést is végeztünk. Kapott eredményeink azt mutatták, hogy az 1 mg/ml-es szuszpenzió csökkentette a sejtek proliferációját, a BMP-2 és oszteopontin (OPN) gének expresszióját emelte, azonban az ALP gén expresszióját és aktivitását gátolta. A 0,1 mg/ml-es szuszpenzió kisebb mértékben, de szintén gátolta az ALP gén expresszióját és aktivitását. A sejtek proliferációját és a BMP-2 gén expresszióját nem befolyásolta, de az OPN gén expresszióját emelte. A 0,01 mg/ml-es aerogél szuszpenziónak nem volt kimutatható hatása. Következtetésképpen megállapíthatjuk, hogy in vitro az őssejtekre ugyanaz az anyag különböző koncentrációkban más és más hatással lehet, valamint azt, hogy egyazon koncentráció a különböző csontosodási markereket is különbözőképpen befolyásolhatja. Ezért különösen fontos a lehető legtöbb marker vizsgálata a valós hatás kimutatásához.hu_HU
dc.description.correctorgj
dc.description.coursefogorvoshu_HU
dc.description.courseactnappalihu_HU
dc.description.courselangmagyarhu_HU
dc.description.degreeegységes, osztatlanhu_HU
dc.format.extent27hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/254886
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectaerogélhu_HU
dc.subjectőssejthu_HU
dc.subjectbölcsességfoghu_HU
dc.subjectosteoblasthu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Orvostudományhu_HU
dc.titleA különböző koncentrációban alkalmazott aerogél kompozit hatása bölcsességfog apikális papillájából származó őssejtekrehu_HU
Fájlok