A hazai borpiac és a borok fogyasztási szokásainak elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A bor az egyik legősibb ital a világon és a hazai gazdaságnak és tradícióknak is fontos pillére. Az elmúlt időszakban sokat változtak a borfogyasztási szokások Magyarországon, köszönhetően a koronavírus világjárvány berobbanásának és az általa, illetve azonkívül felvetődő gondoknak is. Ezen változásnak a megértése és kezelése érdekében készült a felmérésem a borfogyasztás témájában. A primer kutatásom főkérdése volt, hogy milyen preferenciák alapján választanak a fogyasztók a borok és termelők között. A cél egy viszonylag átfogó kép megalkotása volt arról, hogy azok, akik borfogyasztónak tartják magukat, milyen szempontokat vesznek figyelembe vásárlásuk során. Fontos volt számomra a vásárlás helyének feltárása, a vásárlás célja, a fogyasztás gyakorisága és a vásárlók árérzékenysége. A kutatás egy online megkérdezés alapján készült el (N=335), ahol a fenti témakörökön túl a borfogyasztáshoz kapcsolódó szokásokat is igyekeztem megismerni, ezenkívül feltárni, hogy az egyes borfogyasztói csoportok attitűdjeiben felfedezhetőek-e különbségek. Összegzésként a kutatási eredmények alapján levont következtetésekre építkezve bemutatom az eredményeket, melyből a jelenlegi borfogyasztási szokásokat tárom fel, minthogy megerősítést nyert, hogy a minőségfogyasztónak tekinthető gourmet csoportnak a pandémia és az árváltozások ellenére is magas elvárásai vannak, mind a borokkal, mind hozzájuk kapcsolódó szokásokkal szemben. Ezenkívül érdeklődésük is szerteágazóbb és mélyebb, mint az átlagfogyasztóknak.

Leírás
Kulcsszavak
bor, borfogyasztás, szokások
Forrás