Kísérletek glikozil transzferáz inhibitorok előállítására

Dátum
Szerzők
Debreczeni, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám célja donor szubsztrát típusú glikozil transzferáz inhibitorok előállítása volt fotokatalitikus tioladdíciós reakció (tio-click reakció) alkalmazásával. Első lépésként 2-merkaptoetil-tioacetát hídmolekulát konjugáltunk perbenzoilezett 2-hidroxi-glükálhoz -glikozidos kötéssel. A kapott tioacetátból kétféle módszerrel: fotokatalitikus tioladdícióval és nukleofil szubsztitúciós reakcióval kíséreltük meg a glükóz-uridin konjugátum előállítását. A tioladdíciós útvonalhoz előállítottuk a megfelelő cukor-tiolt, amit uridin-4-exometilén származékával reagáltattunk UV-fény aktiválta reakcióban. A következő reakció során a glikozil tioacetát-származékot, 5’-dezoxi-5’-jód-2’,3’-di-O-(t-butil-dimetilszilil)-uridinnel reagáltattuk nagy feleslegben alkalmazott NaOMe jelenlétében. Mivel a nagy feleslegű lúg hatására a vegyületek debenzoileződtek, a következő lépés az acetilezés (-OH csoportok védelme) volt. Ezt követően a szulfid/szulfoxid termékelegyeket diszulfon származékká alakítottuk meta-klór-perbenzoesav oxidálószer segítségével. Ezen reakciók mellett szintetizáltuk még az -glükozil-foszfát szulfonsav mimetikumát is: tioladdíciós reakciót hajtottunk végre peracetilezett glükálon 2-merkaptoetilszulfonát (Mesna) reaktánssal, majd a keletkezett vegyületet oxidáltuk.
Leírás
Kulcsszavak
glikozil transzferáz inhibitor
Forrás