Naarda Walker, 1866 genus palaearktikus és indomaláji fajainak taxonómiai revíziója (Lepidoptera: Erebidae, Hypeninae)

Dátum
Szerzők
Tóth, Balázs Ferenc
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A lepkék (Lepidoptera) rendje leírt fajszámot tekintve az egyik legnagyobb az élővilágban. Legnépesebb főcsaládjuk a bagolylepke-alakúaké (Noctuoidea), melynek tagja dolgozatom tárgya, a Naarda Walker, 1866 genus is. Az összességében 106 fajt számláló genus óvilági trópusi-szubtrópusi elterjedésű, jelen kutatás a palaearktikus és indomaláji faunabirodalmak területén honos 88 fajra terjedt ki. A genus rendszertani besorolása – a csoport egyértelműen monofiletikus volta és jellegzetes megjelenése ellenére – mind a mai napig viták tárgyát képezi, a szerzők főleg a Hypeninae és Herminiinae alcsaládokat említik. A kutatás alapját a Magyar Természettudományi Múzeum Lepkegyűjte-ményében őrzött Naarda példányok képezték, de további kilenc intézmény és négy magángyűjtemény anyagát is megvizsgáltam. Vizsgálataimat az imágók külső és ivarszervi morfológiájára alapoztam. A kutatási területről korábban leírt összes faj elsődleges típusait tanulmányoztam. Minden rendelkezésre álló preparátumról fényképet készítettem és a teljes képanyagon végeztem az ivarszervek összehasonlító vizsgálatait. Elkészítettem a Naarda Walker, 1866 genus általános jellemzését. A vizsgált területről származó példányokat meghatároztam, és közöttük legalább 70 leíratlan fajt találtam. Ezek közül 63 taxon szabatos leírása már megjelent. Elkészítettem több faj újra-leírását és megadtam az eddig még nem ismert fajok ivarszerveinek jellemzését (ahol erre lehetőség nyílt). A kutatási területen honos 88 fajra határozókulcsot készítettem. Az újabban leírt és a már korábban ismert fajokat hét fajcsoportba soroltam be. Megállapítottam, hogy a Gynaephila Staudinger, 1892 genus a Naarda Walker, 1866 genus szinonim-ja. Fény derült arra, hogy a Chusaris purpurisigna Holloway, 2008 faj valójában a Naarda genusba tartozik. Kimutattam, hogy a Naarda molybdota (Hampson, 1912) a Naarda glauculalis (Hampson, 1893) szubjektív szinonímja, a Naarda pectinata Sugi, 1982 pedig a Naarda postpallida de Joannis, 1929 szubjektív szinonímja, továbbá a Naarda bankhomensis Tóth & Ronkay, 2014 a Naarda inouei Tóth & Ronkay, 2014 szubjektív szinonímája. A Naarda notata (Hampson, 1891) nem vonható össze a Naarda ineffectalis (Walker, 1859) taxonnal. A korábban leírt fajok egy részének jelentősen bővült az ismert elterjedési területe. Az egynél több faunatartományában honos fajok, továbbá a vikariáns fajpárok áreáinak vizsgálata alapján megállapítottam a genus keletkezési gócának helyét és feltártam a legfőbb szétterjedési útvonalakat.
Lepidoptera is one of the most species-rich orders of living organisms. Its largest superfamily is Noctuoidea, which contains the subject of this research, the genus Naarda Walker, 1866. Altogether 106 species belong to this Old World genus distributed in tropical and subtropical zones, with 88 of them inhabiting the Palaearctic and Indomalayan Regions. The systematic classification of this group, in spite of its unambiguous monophyly and distinctive appearance, is still controversial, authors assign it mainly to Hypeninae or Herminiinae. Most of examined specimens are hosted at the Hungarian Natural History Museum, but the research has covered further nine institutional and four private collections. External and genital morphological characters were studied, including the primary types of all formerly described Asiatic taxa. All genital slides were photographed and used in the comparative studies. The general characterisation of the genus Naarda was prepared. All speci-mens were determined, at least seventy undescribed new species were found, of which the descriptions of 63 species were published. The re-description of several taxa was prepared and our morphological knowledge was expanded with the genital description of many formerly described species. All hitherto known Asiatic species were included in an identification key, the taxa were divided to seven species-groups. The genus Gynaephila Staudinger, 1892 was brought into synonymy with Naarda. The taxon purpurisigna Holloway, 2008 was transferred from Chusaris Walker, 1859 to Naarda. Synonymy of N. molybdota (Hampson, 1912) with N. glauculalis (Hampson, 1893), of N. pectinata Sugi, 1982 with N. postpallida de Joannis, 1929 and of N. bankhomensis Tóth & Ronkay, 2014 with N. inouei Tóth & Ronkay, 2014 were established. Naarda notata (Hampson, 1891) was reinstated as valid species, not conspecific with N. ineffectalis (Walker, 1859). New distributional data were added to several species. Based on the distributional pattern of species, the phylogenetic diversity of zoogeographic subregions and the areas of vicariant species and widely distributed taxa the core area of the genus was delimited, furthermore three main dispersal routes were identified.
Leírás
Kulcsszavak
Naarda, revision, Hypeninae, revízió, palaearktikus, indomaláji, ivarszerv, ajaktapogató, Palaearctic, Indomalayan, genitalia, labial palps
Forrás