Magspektrumok héjszerű, kollektív és fürtösödő sajátosságai

Dátum
Szerzők
Riczu, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban félmikroszkopikus algebrai modelleket alkalmaztam atommagok leírására, melynek során az általam kifejlesztett programcsalád volt segítségemre. Ezek a félmikroszkopikus algebrai kvartettmodell, félmikroszkopikus algebrai klasztermodell, többkonfigurációs dinamikai szimmetria és SU(3) szimmetria stabilitás és önkonzisztencia módszer. Ezen modelleket a témavezetőm és munkatársai alkották meg, tehát az én feladatom az alkalmazásuk volt, és az ehhez szükséges számítógépes programok létrehozása.
In the present dissertation, I applied semimicroscopic algebraic models for description of nuclei. In doing so, I use a family of programs, which I developed. These models are the semimicroscopic algebraic quartet model, semimicroscopic algebraic cluster model, multiconfigurational dynamical symmetry and stability and self-consistency of the SU(3) symmetry method. These models were invented by my supervisor and his collaborators. My task was their application and the development of the necessary computer programs.
Leírás
Kulcsszavak
alakizomerek, többkonfigurációs dinamikai szimmetria, gerjesztési spektrumok, shape isomers, multiconfigurational dynamical symmetry, excitation spectra
Forrás