Generációk közötti különbségek vizsgálata munkaattitűdök szempontjából

Dátum
Szerzők
Kiss, Mercédesz
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A fő célom a szakdolgozat megírásakor az volt, hogy a generációkat legnagyobb tudásom szerint bemutassam, különböző magyar és angol szakirodalmak segítségével. Három olyan generációt választottam, amelyek munka világában már aktívak, vagy munkavállalás/nyugdíj előtt állnak, e három generáció az X, Y és Z generáció. A dolgozat első részében az általános jellemzőket, majd a munkaattitűdöket ismertetem majd a három generáció munkához való viszonyulásait összehasonlítom, emellett a sztereotípiákat is bemutatom. A munkaattitűdök általános értelmezésében Buchanan és Huczynski könyve volt leginkább segítségemre. A szakdolgozatomban szakirodalmi elméleti háttér ismertetésén kívül szekunder kutatási módszert alkalmaztam, ebben leginkább a 2010-es European Social Survey volt segítségemre. Legfőbb kérdésem az volt, hogy a más nemzedékekhez tartozó egyéneknek mennyire különbözik a munkához való hozzáállásuk, s ez hogyan mutatkozik meg. Kutatásomban az Egyesült Királyság és Magyarország X illetve Y generációs munkavállalóit hasonlítottam össze. Elvárásaim alapján a két ország között bizonyos különbségek feltérképezhetők lesznek, ugyanakkor a generációk között is lesz eltérés. Kíváncsi voltam, hogy a generációk között van-e hasonlóság, ha összehasonlítom a két országot. A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy az X és Y generáció között minimális különbség van, továbbá földrajzilag is megmutatkozik némi differencia. A brit és magyar munkavállalók különböző értékrendje is megmutatkozik, hiszen a munka világában – a kérdőív alapján – nem ugyanazokat a dolgokat tartják fontosnak a két országban élő és dolgozó egyének. Kutatásom alapján megállapítható, hogy 2010-ben a legfiatalabbnak mondható munkavállalók nyitottabbak, érdeklődőbbek, valamint magabiztosabbak voltak, mint az X-generációs idősebb dolgozók.
Leírás
Kulcsszavak
generációk, X generáció, Y generáció, Z generáció, munkaattitűd
Forrás