Legújabb fölfödözés, mint lehessen némelly csekély gyógyszer használata 's kellő magatartás mellett csupán az édes kutviz által az önfertőztetés következéseit, az akarat ellen való éjeli magömléseket és a' fejér folyást legalaposabban megorvosolni, 's a' férjfiuság elgyengült erejét visszaszerezni

Fájlok
Dátum
1834
Szerzők
s.n.
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyomtatta Füskuti Landerer
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
orvostudomány, egészség, gyógyászat, hidtroterápia
Forrás
Gyűjtemények