Az üvegplafon egy önbeteljesítő jóslat?! - Karrierlehetőségek és kompetenciák összefüggése női munkavállalók körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja, hogy felmérjem a nők munkaerőpiaci helyzetét olyan többrétű aspektusból, melyet korábbi kutatásokban egyidejűleg nem találtam. A kérdőíves kutatásomban elsőkörben a nők karrierhez való viszonyulását, motiváltságát, vezetői ambícióját mértem. Utóbbi megléte mentén létrehozott almintámat tovább vizsgáltam önbecsülés, kompetenciák, illetve vezetői feladatok mentén. S az üvegplafon-jelenség munkahelyi megjelenéséről kérdeztem a válaszadókat.

Leírás
Kulcsszavak
nők, karrier, önbecsülés, kompetencia, üvegplafon
Forrás