Az e-learning használata a 18-60 éves korosztály körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az e-learning elméleti hátterét mutatom be. Emellett ismertetem a kérdőívem részleteit és eredményeit, amelyet az interneten keresztül töltettem ki. A szakdolgozatom célja, hogy az e-learning használóit vizsgáljam meg: kik ők, mi jellemzi őket, mit tanulnak, milyen gyakran használnak e-learning tananyagokat és mennyit fizet-nének ezekért. Az elméleti részben az e-learning két kategóriáját különböztetem meg: az online learninget, amely azt jelenti, hogy a résztvevők számítógépen veszik igénybe a tartalmakat. A másik kategória az m-learning, amely esetén a tanulók mobileszközöket használnak, mint például okostelefon vagy tablet. Ez a két fogalom az e-learning részei. A vizsgálatom eredményei azt mutatják, hogy a legtöbb e-learning felhasználó fiatal felnőtt, a 21-25 éves korosztályból, akik különböző témaköröket tanulnak (például in-formatikát vagy idegen nyelveket). Az e-learninget alkalmanként használják és a moti-vációjuk is sokoldalú.

Leírás
Kulcsszavak
távoktatás, e-learning, online learning, m-learning
Forrás