Kritikus kognitív képességek mérése a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 9. évfolyamán

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban egy debreceni gimnázium 9. évfolyamának öt osztályában elvégzett, kognitív képességeket vizsgáló teszt eredményeit elemeztem különböző statisztikai módszerek segítségével. A dolgozat célja, hogy az osztályok profiljának, a félévi osztályzatoknak, valamint a tanulók nemének ismeretében összefüggéseket tárjak fel előbbiek és a kognitív profil bizonyos elemei között; majd ennek segítségével rámutassak, hogy a kognitív profil mely elemeire kell koncentrálnunk bizonyos osztályok illetve tanulók célirányos fejlesztése során. A felmérés eredményeinek többféle statisztikai elemzése és értékelése során kirajzolódott a Medgyessy Ferenc Gimnázium 9. évfolyamának fejlettségi szintje. Az egész évfolyamra vonatkozóan, illetve osztályonként is megállapíthatóak bizonyos tendenciák, amelyek támpontot adnak a további általános, de mindenekelőtt egyes tantárgyakat és készségeket érintő célzott fejlesztés megtervezéséhez.

Leírás
Kulcsszavak
kognitív képességek mérése
Forrás