A rádiófrekvenciás sugárzás biológiai hatásának vizsgálata emlős sejtekben

Dátum
Szerzők
Kovács, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az ionizáló sugárzások direkt DNS károsító hatása jól ismert. A mobiltelefón által is használt rádiófrekvenciás sugárzás káros biológiai hatásai ugyanakkor nem egyértelműek. A korábbi kísérleteinkben Halo-assayvel nem tudtunk különbséget kimutatni az RF kezelt és kontroll sejtek között, ezért egy érzékenyebb módszert kerestünk a DNS-ben történő esetleges változások kimutatására. A H2AX foszforiláció (γ-H2AX) a DNS kétszál törés egyik legkorábban azonosítható jelátviteli lépése a DNS kijavításnak. Indirekt immuno fluoreszcens assay-vel γ-H2AX intenzitásbeli változást vizsgáltunk HELA és HEK sejteken lézer-scanning citométerrel, továbbá áramlási citométer segítségével. A vizsgálataink során kapott eredmények igazolják, hogy a HEK és HeLa sejtek, egyaránt mutatnak γ-H2AX intenzitást RF besugárzás hatására, azonban különböző mértékben. Továbbá a wellekről készített infravörös kamerás felvételről látható, hogy besugárzás hatására RF-Hotspot és No-Hotspot területek jelentek meg, ugyanis nem azonos mértékben melegedtek a tenyésztőedény egyes területei. HEK sejtekben áramlási citométerrel vizsgálva a γ-H2AX hőmérsékletfüggését, a γ-H2AX intenzitás korrelál a hőmérséklet növekedésével, csakúgy mint HeLa sejtek esetén.
Leírás
Kulcsszavak
rádiófrekvenciás sugárzás, H2AX, DNS károsodás
Forrás