A rádiófrekvenciás sugárzás biológiai hatásának vizsgálata emlős sejtekben

dc.contributor.advisorBacsó, Zsolt
dc.contributor.authorKovács, Viktória
dc.contributor.departmentDE--Természettudományi és Technológiai Kar--Biológiai és Ökológiai Intézethu_HU
dc.date.accessioned2017-12-14T13:56:56Z
dc.date.available2017-12-14T13:56:56Z
dc.date.created2017
dc.description.abstractAz ionizáló sugárzások direkt DNS károsító hatása jól ismert. A mobiltelefón által is használt rádiófrekvenciás sugárzás káros biológiai hatásai ugyanakkor nem egyértelműek. A korábbi kísérleteinkben Halo-assayvel nem tudtunk különbséget kimutatni az RF kezelt és kontroll sejtek között, ezért egy érzékenyebb módszert kerestünk a DNS-ben történő esetleges változások kimutatására. A H2AX foszforiláció (γ-H2AX) a DNS kétszál törés egyik legkorábban azonosítható jelátviteli lépése a DNS kijavításnak. Indirekt immuno fluoreszcens assay-vel γ-H2AX intenzitásbeli változást vizsgáltunk HELA és HEK sejteken lézer-scanning citométerrel, továbbá áramlási citométer segítségével. A vizsgálataink során kapott eredmények igazolják, hogy a HEK és HeLa sejtek, egyaránt mutatnak γ-H2AX intenzitást RF besugárzás hatására, azonban különböző mértékben. Továbbá a wellekről készített infravörös kamerás felvételről látható, hogy besugárzás hatására RF-Hotspot és No-Hotspot területek jelentek meg, ugyanis nem azonos mértékben melegedtek a tenyésztőedény egyes területei. HEK sejtekben áramlási citométerrel vizsgálva a γ-H2AX hőmérsékletfüggését, a γ-H2AX intenzitás korrelál a hőmérséklet növekedésével, csakúgy mint HeLa sejtek esetén.hu_HU
dc.description.correctorgj
dc.description.coursebiomérnökihu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent44hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/246496
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectrádiófrekvenciás sugárzáshu_HU
dc.subjectH2AX
dc.subjectDNS károsodás
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Biológiai tudományok::Biofizikahu_HU
dc.titleA rádiófrekvenciás sugárzás biológiai hatásának vizsgálata emlős sejtekbenhu_HU
Fájlok