A vetésváltás és tápanyagellátás hatása a búza termésére magánvállalkozásban

Dátum
2011-10-20T09:56:22Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A növénytermesztők érdeke, hogy a legnagyobb termésmennyiséget, és a legjobb minőséget tudja megtermelni és értékesíteni, egy adott területről, a legkisebb befektetéssel. A helyesen használt vetésváltás a legolcsóbb agrotechnikai tényező tud lenni. A szakdolgozatomban két jó minőségű, két kevésbé jó minőségű és egy gyengébb minőségű termőterületet fogok bemutatni, vizsgálva az elővetemény és a trágyázás hatását a termésre. A termőhelyek között jelentős eltérések vannak, amelyek adódnak a talajtípusokból az alkalmazott vetésváltásból, az elhelyezkedésükből és más agrotechnikai elemekből. A terméskülönbség egyik magyarázata a talajtípusok és talajállapot közti különbség. Árpád falu és Nagyszalonta határa is síkvidék, aminek köszönhetően csapadékos idő után, a földeken hosszabb ideig áll a víz. Árpád környékén a talajok nagyrésze csernozjom talaj, míg a Szalontai medencében a szikár talaj található. A szakszerű tápanyagellátás egyaránt kiemelten fontos agrotechnikai elem úgy a mennyiségi, mint a minőségi búzatermesztésben. Az optimális műtrágyaszintek kisebbek átlagosan csapadékos évjáratban, mint száraz évjáratban, hiszen a műtrágya a növények számára jobban felvehető csapadék hatására. Az egyik legfontosabb elem a fajta. A vállalkozó két fajtát használt a vizsgált parcellákon: Apache-ot (érésideje korai) és Lupus-t (érésideje középérésű). Mindkét fajta EU fajtalistán szerepel. Egy másik fontos agrotechnikai tényező a talajművelés, és ezek közül az alapművelés. A vállalkozó az alapművelést kétféleképpen végezte: ahol az elővetemény kukorica és zab volt, ott talajforgatásos talajművelést végzett, ahol pedig napraforgó volt az elővetemény ott pedig nehéztárcsával készítette elő a talajt. Tápanyagutánpótlás terén nagyobb figyelmet lehetne fordítani a szerves és mésztrágyázásra, hiszen ezeknek fontos terrmésnövelő hatásuk van. Vetésváltás szempontjából fontos volna megtörni a búza bikultúra vetésszerkezetet.

Leírás
Kulcsszavak
búza, elővetemény, műtrágyázás, termésmennyiség, termésminőség
Forrás