Kukorica (Zea mays L.) hibridek biogén szilícium tartalma és a termésbiztonság növelésében betöltött szerepének alapjai

dc.contributor.advisorLisztes-Szabó, Zsuzsa
dc.contributor.authorBeregi, Zoltán
dc.contributor.departmentDE--Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karhu_HU
dc.date.accessioned2015-11-06T07:35:39Z
dc.date.available2015-11-06T07:35:39Z
dc.date.created2015
dc.description.abstractA legújabb kutatások rámutatnak, hogy a növények egészséges fejlődéséhez, és ellenállóságuk biztosításához a szilícium igen fontos elem. A szilícium növényélettani szerepe különböző az egyes növénycsaládokban, akkumulációjának mértéke genetikailag meghatározott. Számos munka foglalkozik azzal a ténnyel, hogy a szilícium akkumuláció hatékony a növények stressz tűrésében. Kutatásaink végső célja vizsgálni azt a kérdést, hogy hogyan aknázhatjuk ki a SiO2 felhalmozásban rejlő előnyöket növénytermesztés-technológiai, vagy akár nemesítési eszközökkel. Tízféle kukorica hibrid három különböző fenofázisából vettünk (levél-, buroklevél, fiatal cső) mintákat és vizsgáltuk a vetőmagot is. A biogén szilícium mennyiségének időbeli változását, valamint a termésmennyiség és a biogén szilícium akkumulációjának összefüggéseit 3-5 leveles, 11-13 leveles, és fiatal csöves fenofázisokbanmintáztuk kontroll, és műtrágyázottbeállításban, négy ismétlésben, ún. „dry ashing” módszerrel. Vizsgáltuk továbbá a buroklevelek Cr, Mn, Fe, Al, Cu, Ni, Zn tartalmát ICP-MS technikával, kontroll és műtrágyázott beállításokban, összefüggést keresve a Si tartalom és az említett elemek mennyisége között. Vizsgálataink rámutatnak arra, hogy a később fejlődő hajtásvégi levelek bSi akkumulációja intenzívebb, mint a fiatalabb növény hajtásvégi levelének bSi akkumulációja. A bSi-ot leginkább akkumuláló szerv a buroklevél, amely a hipotézisünk szerint növeli a generatív hajtás ellenállóságát a biotikus és abiotikus stressz hatásokkal szemben. Eredményeink azt sugallják, hogy a kukorica növények alkalmazkodóképessége a szárazanyagra vonatkoztatott hidratált SiO2 mennyiség alapján becsülhető, és erre a vetőmag bSi tartalmán túl alkalmas a vizsgált szervek közül az adott fenofázisban levő növény legfiatalabb kiterült levele, vagy a buroklevél is. Mindezek alapján a növényi Si forgalom további kutatásra érdemes.hu_HU
dc.description.coursemezőgazdasági mérnökihu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent44hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/217935
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectkukoricahu_HU
dc.subjectZea mayshu_HU
dc.subjecttermés mennyiséghu_HU
dc.subjectszilíciumhu_HU
dc.subjectbiogén szilíciumhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Mezőgazdaságtudományhu_HU
dc.titleKukorica (Zea mays L.) hibridek biogén szilícium tartalma és a termésbiztonság növelésében betöltött szerepének alapjaihu_HU
Fájlok