A Partium közigazgatási földrajza

Absztrakt

Disszertációmban négy északnyugat romániai megye (Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy) jelenlegi határai közötti területet tárgyalom. A disszertáció legfontosabb kérdése a Partium fogalmának meghatározása.

In my dissertation I take into consideration the present-day administrative boundaries of the four north-western Romanian counties (Bihar, Máramaros, Szatmár and Szilágy). The most important problem is: what do we call “Partium”?

Leírás
Kulcsszavak
közigazgatás, administration, megye, county
Forrás