A kultúra szerepe a felsőoktatásban

Dátum
Szerzők
Bartha, Fruzsina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomadolgozat a kultúra szerepéről a felsőoktatásban, és a Debrecenben tanuló külföldi hallgatók interkulturális tapasztalatairól szól. A szakirodalmi áttekintésben a kultúra fogalmát, jellemzőit, rétegeit, elemeit, a legismertebb kultúramodelleket és a kulturális sokkot mutattam be. A primer kutatás kérdőíves elemzéssel történt. A kérdőívben többek között azokra a kérdésekre kerestem a választ, hogy mennyire ismerkedtek meg a magyar kultúra elemeivel, mekkora mértékű kulturális sokkon mentek keresztül, a sokk szakaszai mikor kezdődtek náluk, és a folyamat végén hogy érzik, sikerült-e integrálniuk a magyar társadalomba? Mivel elégedettek, és mivel nem? Amivel nem elégedettek, hogyan változtatnának rajta? A kérdőív elemzését követően a következtetésekben és javaslatok című fejezetben olyan javaslatokat tettem, melyek segítségével a Debreceni Egyetemen tanuló külföldi diákok elégedettségét és beilleszkedésének mértékét növelheti a magyar társadalomba.
Leírás
Kulcsszavak
kultúra, interkulturális tapasztalatok, külföldi hallgatók, Debrecen, társadalmi beilleszkedés
Forrás