A tanulásban akadályozott tanulók boldogságtudatának erősítése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat témája a tanulásban akadályozott tanulók boldogságtudatának erősítése. A szakdolgozat témaválasztását indokolja azon társadalmi helyzet, hogy a tanulásban akadályozott tanulók perifériára szorulnak és nem sokat foglalkozik a társadalom az ő jelenlétükkel, így a boldogságukat sem veszik figyelembe. A szakdolgozat célja, hogy megismerjük a tanulásban akadályozott tanulók boldogságának forrását, hogy a pedagógusok figyelemmel követik-e a diákok hangulatát, érzéseit. Ez egy átfogó és nagy lépteket felölelő téma, így jelen dolgozatban egy intézményre szűkül a felmérés. A dolgozat felépítését tekintve a szakirodalom elemzést a következő bekezdésekre van bontva: A tanulásban akadályozott tanulók boldogságtudatának erősítése; Pozitív pszichológiai kutatások a boldogságról; Boldogság meghatározása; Boldogság összetevői; Tanulásban akadályozott meghatározása; Boldogsággal kapcsolatos vizsgálatok tanulásban akadályozott személyeknél; Tanulásban akadályozott tanulók boldogság tudatának erősítése pedagógiai módszerek, eszközök által; Pedagógiai lehetőségek: pleasure-öröm; Pedagógiai lehetőségek: engagement- elköteleződés; Pedagógiai lehetőségek: relationship- kapcsolatok; Pedagógiai lehetőségek: meaning of life- az élet értelme; Pedagógiai lehetőségek: accomplishment- teljesítmény.

Leírás
Kulcsszavak
gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak, boldogság
Forrás