Hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekek vizsgálata LAPP-teszttel

Dátum
Szerzők
Bunna, Istvánné Paládi Mónika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat vizsgálja, hogy milyen összefüggés van a hátrányos helyzet és a beszédfejlődés között. Vizsgálataink során számos kérdésre kerestük a választ: Hogyan befolyásolja egy hátrányos helyzetű családi háttér a gyermek beszédfejlődését? Hogyan befolyásolja a hátrányos helyzet a gyermek aktív szókincsét? Mekkora különbség van egy nem hátrányos és egy hátrányos helyzetű gyermek beszéde, illetve szóbeli megnyilvánulása között? Hogyan befolyásolja a gyermek szókincsét a szülők iskolai végzettsége? Milyen hatással van a szókincs alakulására a szülőkkel közösen végzett egyes tevékenységek (pl.meseolvasás, a tv nézés, a mondókázás és a társasjátékozás)? A szakdolgozat összehasonlítja a hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű gyermekek LAPP teszt vizsgálati eredményeit. Feltételezéseink szerint a hátrányos helyzetű gyermekek szókincse jelentős elmaradást fog mutatni társaikhoz képest. A szakdolgozat célja továbbá annak bebizonyítása is, hogy az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyermekeinek szegényebb a szókincse, mint a magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekeinek. Részletesen kitérünk arra is, milyen pozitív hatásai vannak a szókincs bővítésére egyes tevékenységeknek (pl.meseolvasás, a tv nézés, a mondókázás és a társasjátékozás).
Leírás
Kulcsszavak
aktív szókincs, beszédfejlődés, hátrányos helyzet
Forrás