A bírósági önkény természete

dc.contributor.advisorBencze, Mátyás
dc.contributor.authorSzolnoki, András
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2022-09-05T11:47:59Z
dc.date.available2022-09-05T11:47:59Z
dc.date.created2022-08-16
dc.description.abstractA dolgozat a bírósági önkény jelenségének pszichoanalitikai értelmezését adja, abszurd és súlyosan jogellenes bírósági döntésekre történő hivatkozással. Utal a bírósági önkény kártékonyságának össztársadalmi vetületeire és lehetséges megoldásmódokat is keres. A morálneurózis és a morálpszichózis antiszocialitásának egyik szegmense: a bírósági önkény működésére mutat rá. Hivatkozik a jelenség prehisztorikus, illetőleg őstörténeti eredetére, kiemelve annak atavisztikus jellegét. A dolgozat második része a jelenségegyüttes elméleti összegezését nyújtja. Egy új pszichoanalitikai jogi antropológiai szemléletmód: az erkölcsmentes jogrendszer elméletrendszerének kidolgozását említi fel a társadalmi progresszió szükségleteként.hu_HU
dc.description.correctorN.I.
dc.description.coursejogászhu_HU
dc.description.degreeegysélges, osztatlanhu_HU
dc.format.extent80hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/337054
dc.language.isohuhu_HU
dc.rights.accessHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.
dc.subjectpszichoanalatikus jogelmélethu_HU
dc.subjectpszichoanalitikai jogelmélethu_HU
dc.subjectbírósági önkény
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudományhu_HU
dc.titleA bírósági önkény természetehu_HU
Fájlok