Merre tovább? Az állam és egyház viszonya a közfeladat ellátásban

Dátum
2013-04-05T09:02:57Z
Szerzők
Szabó, Tünde
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az állam egyház viszonya folyamatosan változó viszonya kapcsán bemutatom az európai és magyar egyházmodellek sajátosságait. Kitérek arra, hogy az egyházak szerepvállalása hogyan változott a történelem során. A jelenlegi törvényi szabályozást bemutatva szemléltetem az egyház szerepvállalását. Legnagyobb arányban a közoktatásban vannak jelen. Mi ennek az oka? Miért nő az egyházi iskolák száma? Az új egyháztörvény hatásait elemzem: miért vált szükségessé a felekezetek számának csökkentése,mindez milyen visszhangot váltott ki. Kitérek a szektorsemlegességi problémákra.Az egyház, azon belül is a Magyarországi Református Egyház közfeladat ellátását szemléltetem, mely pontokon érvényesül erősen az állam befolyása, milyen támogatásokat kap az államtól. Kitérek a köznevelési törvény egyházat érintő változásaira. Bemutatom a református egyház tanügyi szervezetrendszerét, az intézményalapítás egyházi feltételeit.
Leírás
Kulcsszavak
közfeladat, egyház, egyházmodell, református egyház, tanügyigazgatás
Forrás