A halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű gyermekek óvodai játéka

Dátum
2013-05-07T12:51:51Z
Szerzők
Erdei, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű gyermekek óvodai játékában fellelhető különbségek tanulmányozása. A családlátogatás és az óvodai megfigyelés által igyekeztem minél jobban megismerni az vizsgált gyermekeket, és betekintést nyerni mindennapjaikba, hogy kideríthessem, melyek azok a tényezők a gyermek környezetében, amelyek befolyásolják az óvodai szabad játékot. Vizsgálatom eredményei azt mutatják, hogy jelentős különbségek mutatkoznak a különböző szocioökonómiai státuszú családok gyermekeinek játékában, illetve annak különböző aspektusaiban.
Leírás
Kulcsszavak
halmozottan hátrányos helyzet, hátrányos helyzet, óvoda, játék
Forrás