A tejfehérje alkotók (kazein, laktoglobulin) polimorfizmusainak hatása a tejtermelési tulajdonságokra magyarországi jersey állományokban

Dátum
Szerzők
Kokas, Márton
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az egyes tejfehérjealkotók alléljai hatást gyakorolhatnak a tejtermelési tulajdonságokra, valamint a tejfeldolgozásra. A genomanalízis segítségével lehetőség van az állatok tejfehérjeprofilának ismeretére is. Magyarország legjelentősebb jersey tenyészeteiből összesen 181 állat vett részt a vizsgálatban, melyekből fülporcminta segítségével történt a tejfehérje profil megállapítása. A mintában a β-kazein A2 (0,83), a κ-kazein B (088), a β-laktoglobulin A (0,57) allélok voltak a leggyakoribbak. A fenotípusos termelési tulajdonságoknál a κ-kazein BB genotípus magasabb tejzsír és tejfehérjeszázalékkal rendelkezett. A genomikai paraméterek esetében κ-kazein BB genotípusnak magasabb tejzsír és tejfehérje kg értéke volt. A β-laktoglobulin genotípusok között BB magasabb tejzsír kg genomikai értékkel rendelkezett. Ezen felül az összetett genotípusok is hatással voltak a tejzsír kg genomikai értékére, továbbá összefüggéseket állapítottunk meg az egyes genomikai és fenotípusos termelési tulajdonságok értékei között.
Leírás
Kulcsszavak
kazein, laktoglobulin, tejtermelési tulajdonságok, jersey, genomika, tejtermelés, tejfehérje
Forrás