Változási folyamat elemzése egy adott szervezetben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomadolgozatomban egy változási folyamatot elemzek, melyben egy beléptető és munkaidőnyilvántartó rendszer került bevezetésre a munkaügyi szervezetben. Ebből adódóan a kutatásom fő célja annak a megválaszolása volt, hogy hogyan viszonyultak az itt dolgozók a rendszerhez, hogyan élték meg a változást, illetve mit gondolnak a változást lebonyolító csapat működéséről. A változásnak több aspektusa volt és igyekeztem a változás modelljeiben is erre kitérni (például hogyan hatott a szervezetben dolgozó felhasználókra a bevezetett rendszer). A szervezet életében ez volt az első jelentős változás, így több szempontból is érdekes a téma. Azért esett a választásom erre a témára, mert az egész folyamatban részt vettem teljes mértékben, így személyes tapasztalataimat is elmondhatom. Az elemzéshez két változásmenedzsment modellt vettem segítségül, Lewin és Kotter modelljét illetve kérdőíves felmerést készítettem a munkaügyi szervezetben dolgozókkal és interjút a munkaügyi vezetővel.

Leírás
Kulcsszavak
változásmenedzsment, szervezet
Forrás