A Medgyessy Ferenc Gimnáziumba járó 9. évfolyamos diákok 2015. évi felvételi eredményeinek és 2016. évi félévi tanulmányi eredményeinek kapcsolata

Dátum
Szerzők
Bozsányi, Andrásné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban elsősorban a gimnáziumunk 9. évfolyamos tanulóinak a 2015. évi felvételi eredményeit szeretném összehasonlítani, a 2016. évi félévi eredményeivel, és megnézni, hogy van-e összefüggés a felvételi pontok és a félévi érdemjegyek között, illetve van-e kapcsolat a matematika és a magyar pontszámok között. Valóban, akik jó pontszámokat értek el, azok lettek ötösök félévkor? Aki sok pontot szerzett a matematikán, annak a magyar is ilyen jó lett? Van- e különbség a nemek között, illetve a vidéki és debreceni iskolából jött gyerekek teljesítménye között? Ezt a kérdést azért vizsgálnám meg, mert az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy egyre több vidéki lány tanuló jelentkezik az intézményünkbe, és szeretném megtudni, hogy ez milyen hatással lehet az iskolai teljesítményre.
Leírás
Kulcsszavak
Medgyessy Ferenc Gimnázium, 2015. évi felvételi eredmények, 2016. évi félévi tanulmányi eredmények
Forrás