A machiavellizmus és az észlelt munkahelyi igazságosság hatása a munkahelyi elégedettségre, elköteleződésre, valamint a szervezetipolgár-viselkedésre

Dátum
Szerzők
Bótyik, Bettina Zora
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Mivel az észlelt szervezeti igazságosság sok tényezőre kihat, ahogy őt magát is rengeteg dolog befolyásolhatja, szakdolgozatomban szűkítenem kellett, hogy mely aspektusaira vagyok kíváncsi. Kutatásom célja az észlelt szervezeti igazságosság hatásainak vizsgálata a munkahelyi elégedettségre, elköteleződésre és a szervezetipolgár-viselkedésre (OCB-viselkedés) a machiavelliánus nézetekkel való egyetértés függvényében.
Leírás
Kulcsszavak
Munka- és szervezetpszichológia, Szervezeti igazságosság, Machiavellizmus, Szervezeti elköteleződés, Szervezeti elégedettség, Szervezetipolgár-viselkedés, OCB
Forrás