Piackutatás a tej és tejtermék fogyasztással és az ahhoz kapcsolódó tévhitekről

Dátum
2011-11-02T10:34:37Z
Szerzők
Borsos, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom a tej és tejtermék fogyasztás köré épül, de figyelembe véve a tejjel kapcsolatos tévhiteket. A rendelkezésemre álló adatokat piackutatás segítségével gyűjtöttem össze. Primer kutatást alkalmaztam, mégpedig kérdőíves formában. Több hipotézist is felállítottam a tévhitekkel kapcsolatosan, köztük a házi és bolti tej különbségeire és a tartós tejre alapozva, valamint a tej és tejtermék fogyasztással kapcsolatban, hogy szívesebben fogyasztanak tejterméket a válaszadók. Ez a hipotézisem helytálló volt mert 64% a tejtermékeket részesíti előnyben. A másik két megemlített hipotézisemnél, részben igaznak mondható, mert a házi tejet választották egészségesebbnek, a bolti tejjel szemben, viszont a tartós tejre vonatkozó feltevést részben elfogadom, mert 48%-52% az arány a válaszoknak, amelyből magasabb részt képviselnek azok, akik szerint nincs a tartós tejben több tartósítószer, viszont 67% szerint az UHT technológia által több tartósítószer jut a tejbe. A fogyasztók egy része nem tudja, hogy a tartós tej az UHT technológiával készül, mert látható hogy eltérőek ugyanazzal az állítással kapcsolatos válaszok. Átfogó hipotézisem a hőkezelésről szólt, mely szerint nem ismerik eléggé a technológiákat a válaszadók, helytálló a hipotézisem, mert a megkérdezettek több mint fele sem tudta meghatározni az egyes eljárásokat. Utolsó hipotézisem szerint a válaszadók nem ismerik a vaj és margarin közti alapvető különbségeket. Le kell szögezni, hogy az eredetbeli különbséget ismerik a fogyasztók, viszont az egyéb jellemzőket, mint például vitamintartalom, már nem jól mérik fel. Így csak részben fogadom el a feltételezésem. Úgy gondolom, hogy megfelelő információkkal a tejeljárásokról és az azzal kapcsolatos tejjellemzők megismertetésével csökkenteni lehet a negatív vélemények kialakulását, mert egyik észrevételem volt a kérdőív kitöltetése közben, hogy a megkérdezettek ijedten, és bizonytalanul álltak a kérdések előtt. Szerettem volna megmutatni azt, hogy a tej és tejtermékek hozzá tartoznak a mindennapi étkezéseinkhez, mégsem ismerjük kellően őket. Így könnyen befolyásolhatóvá válik az ember abban, hogy melyik terméket is válassza.
Leírás
Kulcsszavak
tévhit, tej, tejtermék, fogyasztás, joghurt
Forrás