Tartalmi-módszertani összehasonlító vizsgálatok a régi és az új 10. osztályos földrajz tankönyvek között

Dátum
Szerzők
Fekete, József György
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A közoktatásban bekövetkezett jogszabályi változások a földrajz tantárgyra és a tankönyvi tartalmakra is hatással vannak. A „B” típusú tanítási gyakorlat elvégzése és korábbi tapasztalataim alapján arra vállalkoztam, hogy tartalmi-módszertani szempontból hasonlítottam össze a Mozaik Kiadó és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 10. osztályos földrajz tankönyveit, különös figyelmet szentelve a világgazdasággal foglalkozó részeknek. Elméleti alapként áttekintettem a jogszabályi környezetet, illetve a tankönyvkutatással és a földrajz közoktatási szerepével foglalkozó szakirodalmakat. Ezt követően több tankönyvelemzési és szakmódszertani elemzési metódussal (tartalmi összehasonlítás, mondatok száma és összetettsége, tankönyvi illusztrációk elemzése, kulcsfogalmak megjelenése a szövegben, szakmódszertani eszközök) vizsgáltam meg a két tankönyv egy-egy választott fejezetét.
Leírás
Kulcsszavak
tankönyvkutatás, világgazdaság, 10. osztály, összehasonlító elemzés
Forrás