Az adaptív perfekcionizmus hatása a munkamotivációra

Dátum
Szerzők
Sándor, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen dolgozatomban a perfekcionizmus és a munkamotiváció különböző dimenziói közötti kapcsolatokat igyekszem vizsgálni, mivel mindkét jelenség hosszú múltra tekint vissza, de együtt viszonylag ritkán vizsgálják őket. Főként Ryan és Deci öndeterminációs elmélete valamint Hewitt és Flett multidimenzionális perfekcionizmus elmélete alapján haladtam, de természetesen több mást kutató munkásságára is figyelmet fordítottam. A kutatáshoz a Multidimenzionális Perfekcionizmus és az Extrinzik és Intrinzik Munkamotivációs Skálákat használtam és egy online kérdőív segítségével vettem fel az adatokat.
Leírás
Kulcsszavak
perfekcionizmus, motiváció
Forrás