Is the strategic thinking characteristic of SMEs in the North Hungarian Region? – experiences of a survey

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Regional differences can be observed in the economic importance of small and medium sized enterprises. The research covers the small and medium enterprises within the North Hungarian Region, based on a questionnaire carried out in the autumn of 2011. We examine the existence of a conscious strategic vision of the future and their innovative capability. The low economic activity, the low proportion of industrial enterprises, which is below the national average, and low professional skills are typical of the region. Those managers who have a conscious strategy reported above average profitability. We revealed a correlation between the depth of strategy knowledge and the existence of a formalized strategy, paying attention to the role of education and skills. The knowledge and the acceptance of innovational cooperation opportunities (innovational nets) are at a low-level in the region. Besides strategic thinking, one key element for strengthening the sector is continuous renewal, innovation, observing best practice, and imitating it. Journal of Economic Literature (JEL) classifications: D220
A kis- és középvállalkozások gazdasági jelentősége regionális eltérő. A kutatás az Észak-magyarországi Régióban működő vállalkozások körében 2011 őszén lefolytatott felmérés alapján foglalja össze a változásokra történő reagálásuk, stratégiai gondolkodásuk és innovációs képességük összefüggéseit. A régióra jellemző az alacsony gazdasági aktivitás, az ipari tevékenységet végző kkv-k országos átlagnálalacsonyabb aránya, a magas munkanélküliség, valamint az alacsony szakképzettségűek magas aránya. A vizsgált vállalkozások körében nem volt kimutatható a tudatos jövőalkotás, sokkal inkább a stratégiaigondolkodás hiánya jellemző. A tudatos stratégiaépítők az ágazati átlagot elérő vagy azt meghaladó jövedelmezőségről számoltak be. Összefüggést mutattunk ki a stratégiáról alkotott ismeretek mélységeés a formalizált stratégia megléte között, ami az oktatás szerepére hívja fel a figyelmet. A kkv-szektor szereplői megerősödésének egyik kulcseleme – a stratégiai gondolkodás mellett – a folyamatos megújulás, az innovativitás, illetve a ágazati legjobb gyakorlat figyelése, adaptálása: az imitáció. Journal of Economic Literature (JEL) kód: D220
Kulcsszavak
innováció, finanszírozás, piac, stratégia, együttműködés, innovation, finance, market, strategy, cooperation
Forrás
Gyűjtemények