International Higher Education League Tables – why are the best so good?

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The study provides a comparative analysis of international higher education rankings. The article aims to analyze the role and performance of universities in today’s knowledge economy in transforming employment conditions. This paper aims to add an overview of the methodology of the global academic rankings, showing the benefits and difficulties of the creation of league tables and makes a proposal to improve the distortions. It gives a detailed empirical analysis of the countries’ results based on a comparison of three rankings. Hypothesis: the performance of countries with an English native language is better because of the particularities arising from the methodology, since the results obtained from research databases involved in measurements are primarily English-language publications and their citations, and furthermore the majority of the most prestigious journals appear in English. Journal of Economic Literature (JEL) code: I21, P52
A tanulmány célja a nemzetközi felsőoktatási rangsorok összehasonlító elemzése. Az írás napjaink tudásgazdaságának átalakuló foglalkoztatási viszonyai közt az egyetemek szerepét, azok teljesítményétkívánja elemezni. Áttekintő képet próbál adni a globális felsőoktatási rangsorokról, azok módszertanáról, bemutatva készítésük előnyeit és nehézségeit, s javaslatokat fogalmaz meg a módszertanból adódótorzulások javítására. Részletes empirikus elemzést ad az országok ranglistákban elért eredményeiről, valamint három rangsor összehasonlításán keresztül teszteli azt a hipotézist, miszerint az angolanyanyelvű országok a módszertanból adódó sajátosságok miatt jobban teljesítenek, mert a kutatási eredmények mérésére használt adatbázisok elsősorban az angol nyelvű publikációkat és azok idézettségétveszik számításba, s a legrangosabb folyóiratok többsége is angol nyelvű. Journal of Economic Literature (JEL) kód: I21, P52
Kulcsszavak
felsőoktatási intézmények, kutatási teljesítmény, egyetemi rangsorok, higher educational institutions, research performance, university rankings
Forrás
Gyűjtemények