Az El-Szállít Kft. marketingstratégiájának elemzése és vevőelégedettségi vizsgálata

Dátum
2014-05-23T07:37:36Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásom elsődleges célja, az volt, hogy fel tudjam vázolni az El-Szállít Kft. vállalati stratégiáját, kiemelve a marketingstratégia fontosságát, illetve az ügyfelek elégedettségét kiváltó tényezők jelentőségét. A dolgozatom elején felállított négy hipotézisem megválaszolásához a külső és belső környezeti elemzések, a versenyhelyzet tisztázása, a marketingmix meghatározása és a vevőelégedettségi vizsgálat nyújtott segítséget. Dolgozatom első fejezetében a szakirodalmi források segítségével kívántam bemutatni az általam vélt fontos fogalmak jelentését, a vállalati stratégiával, a marketingstratégiával, a vevőelégedettség vizsgálatával és a SWOT-elemzéssel kapcsolatban, melyek a későbbi vizsgálatokhoz nyújtanak magyarázatot. A második fejezetben szemléltettem a kutatásom módját, a primer és szekunder kutatások fontosságát, sajátosságait a dolgozatomra nézve. A vállalat marketingstratégiájának tervezése során kifejtettem a vállalatot érintő piaci helyzetet, az El-Szállít Kft. szervezeti felépítését, a versenytársakkal való kapcsolatát, a megcélzott közönséget illetve a cég SWOT- elemzésének vizsgálatát.

Leírás
Kulcsszavak
marketingstratégia, vevőelégedettségi vizsgálat
Forrás