Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatása a testnevelésórákon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen szakdolgozat a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulóknak a testnevelés foglalkoztatásával foglalkozik. Célja bemutatni ezeknek a tanulóknak a testnevelés órai foglalkoztatását, összefoglalja a hazai szakirodalom ezen a területen végzett kutatásait. Az általunk végzett kutatást ezekre a szakirodalmakra megalapozva végeztük el testnevelés oktatást végző pedagógusokkal, akik Békés megyei szegregált és integrált intézményben oktatnak. A kutatás célja az volt, hogy betekintést nyerjünk jelenleg hogyan állnak a pedagógusok a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók testnevelés foglalkoztatásához, igényelnek-e gyógypedagógiai asszisztens segítséget ezeken az órákon. Továbbá kíváncsiak voltunk, hogy a digitális oktatás során, hogyan oldották meg ezeknek a tanulóknak az oktatását és ezek mellett még arra, hogy mennyire motiváltak a testnevelés órákon ezek a tanulók.

Leírás
Kulcsszavak
sajátos nevelési igényű tanulók, testnevelés foglalkoztatás, digitális oktatás, hátrányos helyzet
Forrás