Teljesítmény -és ösztönzésmenedzsment sajátosságok a Volánbusz Zrt.-nél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjainkban, az állandó változások korában a munkavállalók jelentős része elégedetlen, nincs kellő motivációja, úgy érzi nem értékelik, pedig erőn felül teljesít. Egyre többen maradnak a biztonságos munkahelyen, ahol az anyagi juttatások elmaradnak az átlagtól, de akár a szervezeti kultúra, vagy más tényezők miatt is marad. Diplomadolgozatomban a Volánbusz Zrt. teljesítmény -és ösztönzésmenedzsment sajátosságait vizsgáltam, a munkavállalók és egy vezető szemszögéből. Célom a kutatásom során az volt, hogy rávilágítsak a munkavállalók a szervezet motiváció, -ösztönzésmenedzsment, és teljesítményértékelés rendszerével kapcsolatos észrevételei, illetve a vezető által megismert szisztéma különbözőségeire, vagy alátámasszam az egyik oldal által kapott információkat a másik szemszögéből megismerttel, találkoztassam azt. A két legalapvetőbb adatgyűjtési módszert alkalmaztam a témakörben, amelyet egy komplex kutatás formájában valósítottam meg. A primer és szekunder kutatás végeztével összehasonlítottam a kérdőív eredményeit az interjún megismert információkkal, illetve, hogy ezután következtetéseket vontam le. A primer kutatás elemzésekor fontos válaszokat kaptam, ezzel nemcsak az én saját szakmai tudásom lett gazdagabb, hanem a vizsgált vállalat munkájában is segítséget jelent az eredmény a későbbiekben.

Leírás
Kulcsszavak
teljesítménymenedzsment, ösztönzésmenedzsment
Forrás