Az óvodapedagógusok tanügy - igazgatási feladatainak összehasonlítása 1993 – 2013 közötti időszakban

Dátum
2013-12-11T08:42:29Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az óvodapedagógusok tanügy - igazgatási feladatai és az azokhoz kapcsolódó adminisztratív, ügyviteli munka valóban növekedett a törvény változásával. Ezt támasztotta alá a törvényi összehasonlítás, a dokumentumok tartalmi elemzése. A már -már hivatalnoki szerephez hasonló elvárások fogalmazódnak meg az óvodapedagógusokkal szemben, melynek próbálnak megfelelni. Amennyiben ez hosszútávon így marad, akkor legalapvetőbb feladataik ellátása kerül veszélybe az óvodás korú gyermekek nevelése – oktatása, személyiségük fejlesztése. Szükséges lenne az egészséges egyensúly megtalálása nevelő és hivatalnoki szerepük között. A külső ellenőrzések alapvető módszere közé tartozik az óvoda tanügyigazgatással kapcsolatos dokumentumainak ellenőrzése, ezért fontos a pontos, naprakész vezetésük, illetve az óvodavezető részéről belső ellenőrző tevékenysége során érvényesülő értékelő, fejlesztő funkció. Az óvoda tanügyi dokumentációinak vezetése, megjelenése nemcsak a törvényes, jogszerű működés bizonyítékai, hanem a szervezet kultúráját is közvetíti az óvoda környezete felé.

Leírás
Kulcsszavak
óvodapedagógus
Forrás