Mentor és mentorált - avagy a három éves gyakornoki képzés tapasztalatai

Dátum
2014-05-29T06:39:48Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom a három éves gyakornoki képzés kidolgozottságáról, működéséről szól. Nagy hangsúlyt fektettem arra, hogyan dolgozik együtt a két résztvevő: a mentor és a mentorált. A dolgozatom elején egy történeti áttekintést végeztem, ahol azt vizsgáltam, mennyire régi keletű a pedagógiában a segítségadás a pályakezdők számára. Ezt követően vázoltam a mentor, majd azután a gyakornok személyiségjegyeit, szerepeiket, feladataikat, a képzésüket. A mentorálás folyamatának mibenlétét kutattam. A magyar közoktatás mellett kitekintést nyertem néhány európai országra, majd a három vezető hatalomra. Kíváncsi voltam, ott hogyan működik a pályakezdők segítése. Az empirikus vizsgálatomat négy kolléganővel végeztem mélyinterjú formájában. Ketten mentori, ketten gyakornoki státuszban nyilatkoztak egy általam összeállított kérdőív kérdései alapján arról, miként élték meg a három éves képzést. Ezt követően leszűrtem a következtetéseimet, valamint hipotéziseket állítottam fel.

Leírás
Kulcsszavak
mentor, gyakornok
Forrás