Szakmaközi együttműködés és team-munka a gyógypedagógiai tevékenységben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozati kutatás célja volt annak feltárása, hogy a budapesti XVI. kerületi szakemberek munkájában hogyan jelenik meg a team-munka, az egyes ágazatok/intézmények szakemberei milyen módon kommunikálnak és állnak kapcsolatban egymással. További célja volt annak megismerése, hogy a koragyermekkori intervencióból kimaradó gyermekek az iskolába kerülés időszakában jelentkező problémák, esetleges sajátos nevelési igény felmerülése esetén hogyan jutnak el a gyógypedagógiai ellátáshoz. A kutatás feltárja, vannak-e bevált utak, szakmai és szakmák közötti protokollok a gyermek és családjának továbbirányításában, valamint a jelzőrendszer mely tagjai és hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Arra a kérdésre is kereste a választ, hogy milyen szakmai és szakmaközi team-munka és kommunikáció valósul meg a szakemberek között, és milyen formában. A vizsgálat kiterjedt a szakemberek szülőkkel való együttműködésének, kapcsolatának felderítésére, valamint a gyógypedagógus szerepéről, az együttműködésben való részvételének megítéléséről is igyekezett képet kapni. A kutatás elsősorban a 6- 10 éves korosztály gyógypedagógiai ellátáshoz való hozzájutásának lehetőségeit igyekezett felmérni a kerület szakembereinek körében.

Leírás
Kulcsszavak
team-munka, szakmaközi együttműködés, ágazatok
Forrás