Hátrányos megkülönböztetés az oktatásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat célja a hátrányos megkülönböztetés fogalmának, megjelenési formáinak, hazai elterjedtségének a bemutatása, értelmezése, valamint az oktatásban felmerülő problémák vizsgálata. A dolgozat megalapozásaként a diszkrimináció történelmi gyökereiről, kialakulásáról, a diszkrimináció tilalmáról szeretnék írni, kitérve a pozitív diszkrimináció jellemzőire, hatásaira is. Majd ezt követően szeretnék kitérni a hátrányos megkülönböztetés megvalósulására az oktatás területén, konkrétan a roma gyerekek iskoláztatási esélyeit fogom megvizsgálni, és eközben arra szeretnék választ keresni, hogyan is írhatók le a cigányságot sújtó hátrányok az oktatásban, mik lehetnek a szegregáció okai és következményei, valamint hogyan és milyen eszközrendszerrel lehetne a kialakult problémás helyzeten javítani. Záró keretét adván a dolgozatnak pedig az alapjogvédelem intézményrendszeréről fogok ismertetést adni, melyek között szerepelni fognak a jogvédelem eddig elért eredményei, vagyis az antidiszkriminációs törvény, illetve az antidiszkriminációs szabályozás bemutatására gondolok.

Leírás
Kulcsszavak
hátrányos megkülönböztetés
Forrás