Szeretve kommunikálni

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Rossz gyerek nincs, csupán szeretetre éhes. Minden gyermek vágyik a szeretetre, ami mindennek az alapja. Folyamatosan éreztetnünk kell vele, hogy szeretik őt. Ez nem pusztán a szülő feladata, hiszen az óvodában mind a környezet kialakításakor szeretetteljes légkört kell kialakítani, mind pedig az óvodapedagógusnak szerető példaként kell a gyermek előtt állnia, s nevelőként rá hatnia, segítenie a kisgyermeket személyisége kibontakoztatásában, fejlesztésében. Ez utóbbi az óvoda egyik legfőbb feladata. Ennek megvalósításához ezen évek alatt mindenekelőtt különösen nagy hangsúlyt kell fektetni az érzelmi nevelésre, hiszen a gyermekek éppen ebben a korszakban fedezik fel érzelmeiket, amelyek ekkor a leginkább vezérlik, motiválják őket. Mindenkit másképp, máshogyan. Nincs ugyanis két egyforma gyermek, aki hasonló érzelmekkel bírna, aki ugyanúgy fejezné ki érzelmeit, mint a másik. Éppen ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a gyerekek egyedi személyiségére, az ezek szerinti differenciált nevelésére. Az érzelmi nevelésben központi szerepet tölt be a szeretet, amelyet mind a gyermekek, mind a felnőttek a legalapvetőbb érzelemnek tartanak. A szeretetteljes környezet kialakításán túl a szeretetteljes nevelés és kommunikáció is elengedhetetlen a nevelési folyamatban. Azonban gyakran tapasztalható, hogy minden szerető gesztus ellenére a gyermek mégsem érzi szeretetünket. Fokozottan nehézzé teszi a helyzetet, ha alapból szeretethiánnyal küzd a gyermek. Mindezek ugyanis a szeretettankjának, érzelmi tartályának kiürüléséhez vezet, amely a harag és a passzív-agresszív melegágya. Az ilyen gyermek éhezik a szeretetre, valójában nem a rosszaság, hanem a düh és harag vezeti, hogy vegyék észre, hogy foglalkozzanak vele, hogy szeressék. A „rossz viselkedés” segélykiáltás a nevelők felé, a szeretet iránti vágy kifejeződése. Mit tehet akkor a nevelő? Hogyan töltheti fel az érzelmi tankot? Hogyan nevelheti, segítheti a gyermek személyiségének helyes fejlődését? Chapman szeretetnyelvekkel kapcsolatos elméletének hasznos segítség lehet benne.

Leírás
Kulcsszavak
szeretetnyelvek, érzelmi nevelés, Gary Chapman, differenciált nevelés, óvodai nevelés
Forrás